Αρχιτέκτονας-Συγγραφέας

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015


                                                        27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1831
                                                 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ...
                           Η ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

΄Ηταν και τότε Κυριακή σαν σήμερ 27 Σεπτεμβρίου το 1831 που συνέβη αυτό το αποτρόπαιο γεγονός, το πιό σκοτεινό γεγονός της Νεώτερης Ιστορίας μας ... Ο βίαιος θάνατος του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια όχι από εχθρικό χέρι αλλά από χέρι ΄Ελληνα δολοφόνου και αυτό είναι που προκαλεί μεγαλύτερη θλίψη για τον Ελληνισμό διαχρονικά ...
Το σχετικό χρονικό αναφέρει:

27.09.1831  Δολοφονία Ιωάννη Καποδίστρια .Το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 1831 , καθώς κατά την συνήθειά του ο ΄Ελληνας Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας μετέβαινε στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, δολοφονείται έξω από την είσοδο του ναού  από τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη και τον θείο του Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Στην αναταραχή που ακολούθησε ο γηραιός οπλαρχηγός Χρήστος Φωτομάρας σκοτώνει τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη ενώ ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης συλλαμβάνεται και κλείνεται στην φυλακή στο Μπούρτζι . Η Γερουσία διορίζει τριμελή Επιτροπή από τους Αυγουστίνο  Καποδίστρια , Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και Ιωάννη Κωλέττη που αναλαμβάνει  χρέη προσωρινής Κυβερνητικής Επιτροπής με πρόεδρο τον Αυγουστίνο Καποδίστρια.                                                                                                Η δολοφονία του Καποδίστρια συγκλόνισε κυριολεκτικά το λαό της Ελλάδας και πολλές ήταν οι εκδηλώσεις οδύνης και πένθους που ακολούθησαν την είδηση του θανάτου του κυβερνήτη. Τον επικήδειο λόγο κατά τη νεκρώσιμη ακολουθία που έλαβε χώρα στο Ναύπλιο εκφώνησε ο επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ ενώ πλήθος αμέτρητο ακολούθησε την νεκρική πομπή μέσα στην πόλη όπου «…πανταχόθεν ήρχισαν ν΄ακούωνται κλαυθμοί και κοπετοί».                                                                     (Σημ. Ο θάνατος του Καποδίστρια στέρησε από την Ελλάδα σε μία κρίσιμη φάση της ιστορίας της τον άξιο κυβερνήτη της η παρουσία και οι γνώσεις του οποίου ήταν τελείως απαραίτητα για την παραπέρα πορεία του νεοσύστατου κράτους. Ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης και φιλέλληνας Ιωάννης- Γαβριήλ Εϋνάρδος δήλωσε χαρακτηριστκά και προφητικά για το οδυνηρό γεγονός του θανάτου του φίλου του Ιωάννη Καποδίστρια που συντάραξε και ολόκληρη την Ευρώπη: «Ο ενάρετος ανήρ… όστις εθυσίασε το παν διά την πατρίδα του, απέθανε θύμα ιδιαιτέρας εκδικήσεως… Οι ΄Ελληνες πάσης φατρίας θέλουν γνωρίσει αργότερα την αμέτρητον ζημίαν, την οποίαν υπέφερον, θέλουν ιδεί εντός ολίγου, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ικανός ν΄αναπληρώσει την έλλειψιν του Κόμητος Καποδίστρια, και όταν εξετάσουν όλα όσα έπραξε δια την πατρίδα του, θέλουν αναγνωρίσει ως τον αγαθώτερον άνθρωπον. Ο θάνατος του Κυβερνήτου είναι συμφορά δια την Ελλάδα. Είναι δυστύχημα Ευρωπαϊκόν, δεν φοβούμαι να το είπω…Το λέγω με διπλήν θίψιν, ο κακούργος όστις εδολοφόνησε τον Καποδίστριαν, εδολοφόνησε την ποατρίδα του»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου