Αρχιτέκτονας-Συγγραφέας

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ... Η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου έσπευσε σήμερα να ανακαλέσει την αναπομπή της απόφασης γιά τρία κτίρια του Ελληνικού στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημειων (ΚΣΝΜ) ύστερα από τον σάλο που δημιουργήθηκε στα ΜΜΕ ότι ... απειλείται η "αξιοποίηση" του παλιού αεροδρομίου η οποία κατά τα λεγόμενα των κυβερνώντων θα φέρει ... χιλιάδες θέσεις εργασίας... Και εδώ μπαίνουν δικαιολογημένα δύο ερωτήματα: -"Αν τα τρία προς διατήρηση κτίρια του αεροδρομίου είναι αξιόλογα γιατί ανακλήθηκε η αναπομπή του θέματοις στο ΚΣΝΜ ? "... Και ακόμα : -"Αν τα τρία αυτά κτίρια δεν είναι αξιόλογα γιατί πάρθηκε η απόφαση να αναπεμφθεί το όλο θέμα στο ΚΣΝΜ ?"... ΄Οπως νάχει το θέμα προκύπτει σαφώς έλλειμμα σοβαρότητας και σ΄αυτήν την υπόθεση ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου