Αρχιτέκτονας-Συγγραφέας

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΜΑΗΣ ΤΟΥ ΄36


   
Ανταπόκριση από τη Θεσσαλονίκη εκείνων των ημερών αναφέρει :
"...Οι απεργοί ορμητικότατοι, άφοβοι, (...) εμάχοντο, ανθίσταντο, επετίθεντο, έφευγαν καταδιωκόμενοι και συνεχώς ανασυγκροτούμενοι, αποδοκίμαζαν, εγιουχάριζαν, εζητωκραύγαζαν με ένα θάρρος πρωτοφανές μέσα είς τας απείρους αδέσποτας σφαίρας (...) Μόνον όσοι εδιάβασαν εις τας εφημερίδας περιγραφάς των γεγονότων της Ισπανίας μπορούν να φαντασθούν την σημερινήν όψιν της ισπανοποιηθείσης Θεσσαλονίκης"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου