Αρχιτέκτονας-Συγγραφέας

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ !... Συχνά γίνεται λόγος ότι το σύγχρονο ελληνικό κράτος έχει σαθρά θεμέλια με την διοίκησή του να είναι ασυνεπής και αφερέγγυα απέναντι στο λαό άσχετα αν οι ΄Ελληνες προσέφεραν συχνά τα πάντα γιά την πατρίδα . Το κακό αυτό δεν είναι τωρινό και ξεκινάει από τη Βαυαροκρατία και τον ΄Οθωνα που κυριολεκτικά άφησε τους ΄Ελληνες αγωνιστές του ΄21 να πεθάνουν πένητες στην ψάθα... ΄Ενα σχετικό γεγονός μας θυμίζει η σημερινή μέρα όταν ο ΄Οθωνας στις 25 Μαϊου 1835 βγάζει ένα βασιλικό διάταγμα με το οποίο ορίζει πως κάθε ΄Ελληνας αρχηγός οικογένειας δικαιούται να αποκτήσει ως "προικοδότημα" εθνικά κτήματα αξίας 2.000 δραχμών έκαστος με στόχο να αποκατασταθούν οι ΄Ελληνες αγωνιστές του ΄21 που τα έδωσαν όλα για τον ΄Αγώνα και είχαν περιέλθει σε κατάσταση πενίας. ΄Οπως ήταν επόμενο όταν δημοσιεύτηκε το βασιλικό διάταγμα άρχισαν όλοι να υμνούν τον βασιλιά και να αρχίζουν να ελπίζουν σε μιά καλύτερη ζωή στο μέλλον. ΄Ομως περνούσαν οι μέρες, περνούσαν οι μήνες και δεν γινόταν τίποτα γιά να καταλήξουν οι αποφάσεις του ΄Οθωνα στον βαυαρικό κάλαθο των αχρήστων στα ανάκτορα της Αθήνας.... (Σημ. Τώρα δεν είναι δυνατό να επαναληφθεί ένα παρόμοιο διάταγμα καθώς ολόκληρη τη δημόσια περιουσία την εκχωρήσαμε γιά 100 χρόνια στους δανειστές. Ξεπεράσαμε δηλαδή και αυτή τη Βαυαροκρατία ...)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου