Αρχιτέκτονας-Συγγραφέας

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

ΟΣΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΖΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ... Ο Ελληνικός λαός ξέρει καλά τι σημαίνει προσφυγιά .Αυτά που συμβαίνουν με τους πρόσφυγες και μετανάστες τα ζήσαμε το 1922 με τη Μικρασιατική Καταστροφή όταν ξεριζώθηκε βίαια ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας και χιλιάδες ΄Ελληνες αναζήτησαν τη σωτηρία στη Μητέρα Ελλάδα... ΄Ενα δημοσίευμα της 26.10.1922 της εφημερίδας της Θεσσαλονίκης "Εφημερίς των Βαλκανίων" ε'ιναι χαρακτηριστικό και καλό είναι να το γνωρίζουν οι πάντες. Το δημοσίευμα αναφέρει: "ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΒΙΑΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Πληροφορούμεθα ότι επιταχθέντων πολλών καφφενείων, εκκλησιών και κινηματογράφων, θ΄αρχίσει από σήμερον η προσωρινή εγκατάστασις των προσφύγων εις αυτά. Οι πρόσφυγες οι οποίοι έμειναν εις το ύπαιθρον εις την προκυμαίαν βλέποντες ότι κινδυνεύουν ν΄αποθάνουν από το κρύο και υπό την βροχήν, επιχείρησαν χθες να εγκατασταθούν βιαίως και προς τούτο μετέβησαν εις την συνοικίαν του Αγ. Δημητρίου όπου εισώρμησαν εις διάφορα τουρκικά και ελληνικά οικήματα και εγκαταστάθησαν . Επίσης άλλοι πρόσφυγες ήνοιξαν την αποθήκην του Ερ. Σταυρού και παρέλαβον κλινοσκεπάσματα κλπ Το ίδιον έγινε και εις τας αποθήκας των παραπηγμάτων Ρότη. Αι βιαίως καταληφθείσαι οικίαι υπό των προσφύγων χθες υπολογίζονται εις 30" ....


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου